ประกันออนไลน์ทั้งหมด

แผนประกันใหม่

true

ไทยประกันชีวิต

Health เหมา เบาใจ

ดูแลสุขภาพก็ดี ลดหย่อนภาษีก็ได้ คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่าย

สุขภาพ

ชดเชยรายวัน

แผนประกันใหม่

true

ไทยประกันชีวิต

Health เหมา เบาใจ 2

ดูแลสุขภาพก็ดี ลดหย่อนภาษีก็ได้ คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่าย

สุขภาพ

ชดเชยรายวัน

แผนประกันใหม่

true

ไทยประกันชีวิต

Cancer ซุปเปอร์เพย์

เตรียมพร้อมในทุกระยะโรคมะเร็งและค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง

มะเร็ง

แผนประกันใหม่

true

ไทยประกันชีวิต

Super คุ้ม

จ่ายเบี้ยฯสั้น ออมทันใจ กับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มเวลา

ออมทรัพย์

แผนประกันใหม่

true

ไทยประกันชีวิต

มันนี่ ฟิตเวลท์ตี้ 11/5-2

จ่ายเบี้ยสั้น ออมทันใจ กับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มเวลา

ออมทรัพย์

แผนประกันใหม่

true

ไทยประกันชีวิต

มันนี่ ฟิตเวลท์ตี้ 11/5

จ่ายเบี้ยสั้น ออมทันใจ กับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มเวลา

ออมทรัพย์